Ateliér Reklamní fotografie UTB

Telefon: 576 034 304
E-mail: info@photogether.org
Web: photogether.org

Studenti se v průběhu studia seznámí s nejrůznějšími žánry fotografie a s veškerou dostupnou technologií současnosti. Unikátní je na našem ateliéru provázanost s ostatními obory fakulty zaměřenými na reklamní tvorbu.