Ateliér Grafický design
KULTURA A UMĚNÍ

Ateliér Grafický design
Štefánikova 2431, Zlín

Navigovat Navigovat
+420 576 034 306
e-mail: agdzlin@gmail.com
web: www.agdzlin.cz

Ateliér grafického designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je místo, kde se respekt a znalost grafického řemesla setkává s aktivací kreativity a vznikají projekty schopné reálné existence. Ateliér je zaměřen zejména na reklamní tvorbu a získávání znalostí v mezioborové spolupráci, jež funguje jako inkubátor přátelství mezi studenty různých ateliérů.