Creative Hill College - creativehill.cz

Navigovat Navigovat
+420 725 677 221
e-mail: info@creativehill.cz
web: www.creativehill.cz

Jsme JINÁ střední škola, která pružně reaguje na technologický pokrok v oblasti počítačů, audiovize a nových médií. Upřednostňujeme individuální princip výuky a aktivní účast odborné veřejnosti. Podporujeme vzdělávání zaměřené na praxi, což přirozeně napomáhá našim studentům poznávat zákonitosti pracovního trhu.