Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Telefon: +420 57-603-2080
E-mail: studium@flkr.utb.cz
Web: www.utb.cz/flkr

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) vznikla 1. 9. 2009 a je nejmladší fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Nabízí studium v bakalářských studijních oborech Ovládání rizik, Ochrana obyvatelstva, Řízení environmentálních rizik a nově také možnost navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost společnosti.

Ve své vědecko-výzkumné činnosti se fakulta zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením.