Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Telefon: +420576032312
E-mail: info@fame.utb.cz
Web: www.fame.utb.cz

Možnosti studia - Studijní obory:

Bakalářský studijní program B 6208 Ekonomika a management
6208R038 Management a ekonomika (s možností volby zaměření na internetové podnikání)

6202R038 Bachelor's Programme Economics and Management (course Management and Economics)

Bakalářský studijní program B 6202 Hospodářská politika a správa
6202R049 Účetnictví a daně
6202R065 Veřejná správa a regionální rozvoj

Bakalářský studijní program B 6209 Systémové inženýrství a informatika
6209R034 Řízení výroby a kvality

Navazující magisterské studijní programy:
Navazující magisterský studijní program N 6208 Ekonomika a management
6208T115 Management a marketing
6208T085 Podniková ekonomika
6208T115 Management a marketing se specializací Design management
6208T085 Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu
6208T178 Management ve zdravotnictví

Navazující magisterský studijní program N 6209 Systémové inženýrství a informatika
6209T116 Průmyslové inženýrství

Navazující magisterský studijní program N 6202 Hospodářská politika a správa
6202T010 Finance
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj
6202T065 Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací Finanční kontrola

Doktorské studijní programy:

Studijní program Ekonomika a management
6208V038 Management a ekonomika

Studijní program Hospodářská politika a správa
6202V010 Finance