AArchitektura
KULTURA A UMĚNÍ

AArchitektura
Navigovat Navigovat Facebook
Nad Ovčírnou II 1295, Zlín


Telefon: +420 603 212 658
E-mail: michal@ameecafe.cz
Web: www.aarchitektura.cz

Architektura jako téma bylo pro Zlín vždy klíčové. Město, tak jak jej známe dnes, je produktem špičkových architektů, který jej řadí do roviny unikátního fenoménu s mezinárodním přesahem. Jsou si toho vědomi i obyvatelé města? Politici? Jakým způsobem lze navázat na toto dědictví? Jak vnímat veřejný prostor a jakou roli má a může architektura mít v životě obyvatel?
Tímto projektem bychom rádi obrátili pozornost k profesi, která formuje místo pro život, prezentovat tvůrčí přístupy a osobnosti, které jsou podle nás zajímavé. Výběr prezentujících je realizován podle tematických celků. Každý z cyklů je doplněn o přednášející s mezioborovými přesahy (teoretici architektury, sociologové, environmentalisté, umělci, sochaři). Kromě individuálního stavění se chceme věnovat tématice veřejného prostoru, který je pro aktivní občanský život ve městech zásadní. Neomezujeme se jen na českou scénu, do Zlína zveme také české architekty, kteří působí v zahraničních studiích a mohou tak přiblížit téma z jiné perspektivy. Z každé přednášky bude pořízen video záznam, který bude dostupný na našich webových stránkách a tím se bude vytvářet myšlenkový archiv, dostupný všem zájemcům.