Percipio
VZDĚLÁNÍ

Percipio
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Štefánikova 2431, Zlín

Navigovat Navigovat
web: www.percipio.cz

Neziskový projekt Percipio, každoročně pořádaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.