Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Telefon: +420576035120
E-mail: studium@fai.utb.cz
E-mail: dekanat@fai.utb.cz
Web: fai.utb.cz

Bakalářské studium (3leté)
Studijní program: Inženýrská informatika
Studijní obory: Informační a řídicí technologie
Informační technologie v administrativě
Bezpečnostní technologie, systémy a management

Magisterské studium (2leté)
Studijní program: Inženýrská informatika
Studijní obory: Informační technologie
Integrované systémy v budovách
Počítačové a komunikační systémy
Automatické řízení a informatika
Bezpečnostní technologie, systémy a management
Učitelství informatiky pro střední školy

Doktorské studium (4leté)
Studijní obory: Inženýrská informatika
Automatické řízení a informatika