Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

Telefon: 577585111
E-mail: gz@gymzl.cz
Web: www.gymzl.cz/

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť je první gymnázium ve Zlíně, vzniklo v roce 1936. V letech 1998 až 2004 byl jejím ředitelem Mgr. Tomáš Zatloukal, který byl poté zvolen do Evropského parlamentu. V současné době je ředitelem RNDr. Jan Chudárek. Druhy studia jsou čtyřleté, zaměření všeobecné (79-41-K/41) vzdělávání podle ŠVP od 1. 9. 2009 a osmileté, zaměření všeobecné (79-41-K/81) vzdělávání podle ŠVP od 1. 9. 2007.
Celková kapacita školy je 960 žáků. Průměrně zde každoročně studuje asi 900 studentů a vyučuje přibližně 70 pedagogů. První volitelné předměty (semináře) se na osmiletém studiu volí v septimě, další v oktávě. Ve čtyřletém studiu je to paralelní, začíná se od třetího ročníku. Nabídka volitelných předmětů se každoročně aktualizuje. Škola nabízí také řadu nepovinných předmětů a zájmových útvarů (kroužků), například cizí jazyk včetně latiny, sborový zpěv, základy administrativy, tvůrčí psaní, jazyková kultura a rétorika, Global Classroom, debatní klub, přírodovědný klub, archeologie a útvary sportovních činností.
Škola je po přestavbě moderně vybavena, má více než 55 učeben, z nichž více než polovina je odborných. Tyto jsou vybaveny videem nebo DVD-přehrávačem, kamerou a televizemi či promítacím zařízením, poslechovou aparaturou, mapami a odbornou literaturou. Na škole je celkem pět interaktivních učeben. Žáci mají k dispozici školní knihovnu s cca 10 000 svazky a 6 PC s přistupem na internet. Také v učebnách informatiky je možný volný přístup na internet. Jedna z tělocvičen je vybavena horolezeckou stěnou a při učebnách výtvarné výchovy je keramická pec.