Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace

Telefon: 577 210 204
E-mail: zsdrevnicka@zsdrevnicka.cz
Web: www.zsdrevnicka.cz

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, je úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem, která má v některých ročnících, až dvě paralelní třídy. Výuka je standardně rozdělena na dva stupně, kde 1. – 5. ročník tvoří I. stupeň a 6. – 9. ročník tvoří II. stupeň. Celkově naše škola může pojmout až jeden tisíc žáků. Naše základní škola se nachází ve východní městské části krajského města Zlína, jejíž zřizovatelem je město Zlín.

Základní školu nyní tvoří hlavní cihlová budova, která má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, kde probíhá hlavní vzdělávací činnost ve třinácti kmenových třídách. V každém podlaží je pro žáky i pracovníky školy kvalitní moderní sociální a hygienické zázemí. Centrální šatny jsou v podzemním podlaží.

Učitelé využívají nové moderní učební pomůcky a didaktickou techniku. V kmenových třídách na prvním stupni mají vyučující k dispozici moderní didaktickou techniku (DVD s CD přehrávačem a televizor). Na druhém stupni je tato technika umístěna v odborných pracovnách.

V každém podlaží je pro žáky i pracovníky školy kvalitní moderní sociální a hygienické zázemí. Centrální šatny jsou v podzemním podlaží. V době přestávek mohou žáci využívat sportovní koutky se stolním tenisem.