Charita Zlín

Telefon: +420 577 224 050
E-mail: info@zlin.charita.cz
Web: www.zlin.charita.cz

V současné době provozujeme čtyři střediska, která poskytují sociální služby nejrůznějším skupinám sociálně potřebných. Při zajišťování sociálních služeb spolupracujeme se státní a veřejnou správou a s podnikateli. Některé naše aktivity jsou určeny také pro širší veřejnost. Mezi nejvýznamnější akce s širokým společenským ohlasem patří Tříkrálová sbírka.