LUHOvaný Vincent
KULTURA A UMĚNÍ

LUHOvaný Vincent
A. Slavíčka 267, Lazne Luhacovice Navigovat Navigovat


Telefon: 728 967 220
E-mail: info@luhovanyvincent.cz
Web: www.luhovanyvincent.cz

Festival Luhovaný Vincent v rámci svého programu reflektuje aktuální umělecké dění. Za 7 let své existence si vybudoval pozornost na poli českých festivalů menšího rozsahu. Jeho cílem je obohacení kulturního života Luhačovic a rozvoj živých hudebních, dramatických, tanečních, výtvarných, literárních a filmových forem. Zároveň prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr.

Skrze dramaturgii bez kompromisů divákům nabízíme to, co považujeme za to nejzajímavější, tedy především vizionářské, neprověřené a neprvoplánové unikáty. Zaměřujeme se na žánrové fúze a přesahy. Naším hlavním zájmem jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru.

Festival funguje na dobrovolnické bázi. Revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města.

Venkovní akce jsou zdarma a přispívají tak k posílení kulturního a komunitního života v lokalitě, vytváří funkční veřejný prostor, zdravé městské prostředí a nabízí komunitě identitotvorné prvky. Festival je prostorem pro setkávání a diskuzi, do které je vtažen organizační tým, návštěvníci, obyvatelé, místní podnikatelé, zástupci města a jeho institucí.

Cílem Luhovaného Vincenta je rozvíjet a zkoumat lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívat k aktualizaci této kulturní tradice.