Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Navigovat Navigovat
+420 576 038 120
e-mail: digital@utb.cz
web: www.utb.cz

Oficiální profil Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je tu pro vás, milí potenciální i aktivní studenti, absolventi a vůbec všichni, kdo se o nás zajímáte! Začíná to UTeBe!

aktuální info