Krajská nemocnice Tomáše Bati
ZDRAVOTNICTVÍ

Krajská nemocnice Tomáše Bati
Navigovat Navigovat

Havlíčkovo nábř. 600 600, 76275 Zlín


Telefon: +420 577 551 111
E-mail: bnzlin@bnzlin.cz
Web: www.kntb.cz/

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně je od ledna 2006 akciovou společností s širokou škálou odborných pracovišť. Jediným akcionářem společnosti je Zlínský kraj. Hlavním cílem krajské nemocnice je poskytování kvalitní péče pacientům ve všech specializovaných odděleních.

Krajská nemocnice T. Bati je jednou z 10 největších nemocnic v České republice, zaměstnává na všech svých pracovištích více než 2400 lidí, ročně hospitalizuje přes 45 tisíc pacientů, k dispozici má téměř tisícovku lůžek, z toho je téměř 800 pro akutní péči a 200 pro následnou péči.

Kromě standardní lůžkové a ambulantní péče funguje na některých odděleních moderní léčba v denních stacionářích. Zde je pacientům umožněno podrobit se opakovaně léčebným postupům ve speciálním několikahodinovém režimu, který nahrazuje v řadě případů klasickou hospitalizaci. Denní stacionáře se využívají především na kožním, onkologickém, gynekologickém a ortopedickém oddělení. V řadě oblastí, například v chirurgických, interních, gynekologicko-porodnických a diagnostických oborech, překračuje KNTB regionální úroveň a je spádovou nemocnicí s působností přesahující území Zlínského kraje.